“Projectmanagment¬†is niet ALLEEN het doorvoeren van een verandering,

het is een manier van samenwerken, “