Verandermanagement.

Begeleiden om vooral betrokkenheid en draagvlak onder medewerkers te creëren.”

 

Verandering heeft met communicatie, weten wat verkeerd ging, onderbouwing van waarom, weerstand wegnemen, Iedereen meenemen op het juist niveau en beslissingen nemen te maken.

Of het nu over een ERP / EPD-implementatie gaat of een organisatie verandering het totaal proces blijft essentieel. De invulling van deze aandachtspunten zullen specifiek per verandering en organisatie moeten worden bepaald.

dienst - Verander management